Details

Title

А. А. Пригарин, РУССКИЕ СТАРООБ-РЯДЦЫ НА ДУНАЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИО-НАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИ- НЕ XIX ВВ., Одесса-Измаил-Москва, «Смил», 2010, сс. 527

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Description

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×