Szczegóły

Tytuł artykułu

А. А. Пригарин, РУССКИЕ СТАРООБ-РЯДЦЫ НА ДУНАЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИО-НАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИ- НЕ XIX ВВ., Одесса-Измаил-Москва, «Смил», 2010, сс. 527

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×