Szczegóły

Tytuł artykułu

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ НЕУДАЧИ, Екатерин-бург 2011, сс. 423

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×