Szczegóły

Tytuł artykułu

OMÓWIENIA. RECENZJE

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Przekładoznawstwo Polityka Językowa I

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×