Szczegóły

Tytuł artykułu

Dwa wiersze w księdze grodzkiej żyto¬mierskiej z pierwszej połowy XVII w.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×