Szczegóły

Tytuł artykułu

Rutenizmy w Nomenklatorze Eliasza Kopijewskiego z 1700 roku

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×