Szczegóły

Tytuł artykułu

Positivity and stability of fractional 2D Lyapunov systems described by the Roesser model

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×