Szczegóły

Tytuł artykułu

Е. А. Покровская,Н. В. Дудкина,Е. В. Кудинова,РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР,Ростов н/Д: Foundation, 2011, cc. 200

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×