Szczegóły

Tytuł artykułu

Jubileuszowa konferencja naukowa Komitetu Słowianoznawstwa PAN Slawistyka polska w minionym sześćdziesięciole¬ciu (Warszawa,10 grudnia 2012)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×