Details

Title

Frazeologia i paremiologia słowiańska w polskich pracach językoznawczych lat powojennych

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×