Details

Title

Zaimkowe afiksy nieokreśloności w polszczyźnie pół¬nocnokresowej

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×