Szczegóły

Tytuł artykułu

Artykuły hasłowe wykrzykników w różnych rosyjsko--polskich i polsko-rosyjskich słownikach. Krytyka i próba definicji

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×