Szczegóły

Tytuł artykułu

Дневник Яна Петра Сапеги (1608–1611). Составителитома: И. О. Тюменцев, М. Яницкий, Н. А. Тупикова, А. Б. Плотников, Москва–Варшава2012 (Памятники истории Восточной Европы. Ис¬точники XV−XVII вв., т. IX)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×