Szczegóły

Tytuł artykułu

Народные песни о Великой Отече¬ственной войне, записанные в Кемеровской области: Хрестоматия, сост., предисл., примеч. ВикторииТрубицыной, Кемерово: ООО «При-мула» 2011, иллюстрации+ компакт-диск, 120 с.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Opis

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×