Details

Title

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowia¬noznawstwa PAN (Warszawa, 21 stycznia 2013 r.)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2013

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744
×