Szczegóły

Tytuł artykułu

2.1 μm emission of Tm3+/Ho3+ - doped antimony-silicate glasses for active optical fibre

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×