Szczegóły

Tytuł artykułu

Historia w doświadczeniu i refleksji Zinaidy Gippius: Dzienniki petersburskie

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×