Szczegóły

Tytuł artykułu

Między grozą a przyjemnością. O wyrażaniu emocji w elegii rosyjskiej końca XVIII i początku XIX wieku

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×