Szczegóły

Tytuł artykułu

О специфике перевода польских фразем на рус¬ский язык

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×