Details

Title

„Carewicz carstwa Montparnasse”: narkoman czy „paryski Dionizos w porwanych spodniach”? – legenda Borysa Popław-skiego

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2014

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×