Szczegóły

Tytuł artykułu

Науковий жаргон в оцiнцi мовознавцв (до iсторiï пи¬тання)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×