Szczegóły

Tytuł artykułu

Aleksander Sołżenicyn –kontynuator rosyjskie¬go renesansu kulturowego. Dialog pisarza z Siemionem Frankiem

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×