Szczegóły

Tytuł artykułu

Postmodernistyczneposzukiwania prawdy o Juda¬szu w Bestsellerze Jurija Dawydowa

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×