Szczegóły

Tytuł artykułu

Między sacrum a profanum, czyli rytuały i obrzędy w świetlewypowiedzi mieszkańców pogranicza północno-wschodniej Polski

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×