Szczegóły

Tytuł artykułu

O zmianierodzaju gramatycznego i liczby w tek¬stach publikowanych w kowieńskim tygodniku „Chata Rodzinna” z lat 1922-1940

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×