Szczegóły

Tytuł artykułu

Західнослов’янізми в українській діалектній лексиці рукописного українсько-польсько-німецького словника Матеріялы до словаря русскаго (1822-1826) Івана Лаврівського

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×