Szczegóły

Tytuł artykułu

Tradycja literaturocentryczna i współczesność: Sołżenicyn o związku literatury z życiem i zadaniach pisarza

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×