Szczegóły

Tytuł artykułu

Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów przysłówkowych na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki i ich polskich przekładów)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×