Szczegóły

Tytuł artykułu

Rosyjska masoneria w świetle sztuk teatralnych Katarzyny II

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

LITERATUROZNAWSTWO. FOLKLOR

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×