Szczegóły

Tytuł artykułu

Реализации мифа о Тристане и Изольде в польской и русской литературе (Т. Конвицкий Хроника любовных происшествий и В. Астафьев Пастух и пастушка)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×