Details

Title

Czynności na opak w tradycyjnej rosyjskiej obrzędowości apotropeicznej

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×