Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation and tracking of fundamental, 2nd and 3d harmonic frequencies for spectrogram normalization in speech recognition

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

×