Szczegóły

Tytuł artykułu

Авторський словник в українській лексикографічній номенклатурі (типологічний аспект)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×