Szczegóły

Tytuł artykułu

Alina Orłowska, ROSYJSKI POEMAT KOMICZNY XVIII – POCZĄTKU XIX WIEKU (PRÓBA OPISU TYPOLOGICZNEGO), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, ss. 216

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×