Szczegóły

Tytuł artykułu

OD MODERNIZMU DO POSTMODERNIZMU. LITERATURA ROSYJSKA XX – XXI WIEKU. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz, pod redakcją Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego, Kraków: Wydawnictwo «Scriptum», 2014, ss. 725.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×