Szczegóły

Tytuł artykułu

Grzegorz Wiśniewski, POLSKIE DROGI W PETERSBURGU. ŚWIACKI, SŁONIMSKI, BRITANISZSKI, KOCZERGIN, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014, ss. 119.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×