Szczegóły

Tytuł artykułu

Małgorzata Abassy, A RUSSIAN MASON ON THE PATHS OF HIS NATIVE CULTURE. THE CASE STUDY OF NICHOLAS NOVIKOV, Kraków: Księgarnia Uniwersytecka, 2014, ss. 195.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×