Szczegóły

Tytuł artykułu

ТЕКСТ И ТРАДИЦИЯ: АЛЬМАНАХ 1, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Санкт-Петербург-Росток, 2013, с. 432.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×