Details

Title

„ŻYCIE SERCA”. DUCH–DUSZA–CIAŁO I RELACJA JA–TY W LITERATURZE I KULTURZE ROSYJSKIEJ XX-XXI WIEKU, pod red. M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, R. Rybickiej, J. Tarkowskiej, M. Ułanek, Seria Rossica Lublinensia VII, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, ss. 487.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2015

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Description

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×