Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Українська термiнологiя i сучаснiсть (Kijów, 22-24 kwietnia 2015)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×