Szczegóły

Tytuł artykułu

Рефлекси праслов’янського *ě у мові українських грамот XIV ст.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×