Details

Title

ESTETYCZNE ASPEKTY LITERATURY POLSKICH, BIAŁORUSKICH I LITEWSKICH TATARÓW (OD XVI DO XXI W.), pod red. Grzegorza Czerwińskiego i Artura Konopackiego, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, ss. 345.

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×