Szczegóły

Tytuł artykułu

Kronika Marcina Bielskiego w ruskiej historiografii XVI-XVII w. (na podstawie zbiorów bibliotek Moskwy i Sankt-Petersburga). Perspektywa intertekstualna

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×