Szczegóły

Tytuł artykułu

Пародийные рецепты в русской литературе XVII–XVIII веков: от Лечебника на иноземцев до «Сатирического вестника»

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×