Szczegóły

Tytuł artykułu

Тюнде Сабо, РОДОСЛОВНАЯ «СОНЕЧКИ». ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФОН ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ, „SZLÁV TÖRTÉNETI ÉS FILOLÓGIAI TÁRSASÁG” RUSZISZTIKA 3, Szombathley 2015, ss. 190.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×