Szczegóły

Tytuł artykułu

On Rayleigh wave in generalized magneto-thermoelastic media with hydrostatic initial stress

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.2478/v10175-012-0047-0

×