Szczegóły

Tytuł artykułu

P. Mitzner, L. Fleishman, METAMORFOZY LWA (LEONA) GOMOLICKIEGO, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015, ss. 316.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×