Szczegóły

Tytuł artykułu

Боярство Переяславского княжества

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

LITERATUROZNAWSTWO. HISTORIA

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×