Szczegóły

Tytuł artykułu

Русские и польские ассоциативно-образные названия банковских вкладов как инструмент эмоциональнх маркетинговых стратегий

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×