Szczegóły

Tytuł artykułu

MIKOŁAJ GOGOL, WYBRANE FRAGMENTY KORESPONDENCJI Z PRZYJACIÓŁMI, wstęp, przekład i przypisy Feliks Netz, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2015, ss. 306.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×